من به نماز عشق می ورزم . امام حسین (ع)
بشتابید...ثبت نام شروع شد...
  صفحه اول -> روابط عمومی
چاپ صفحه
ارسال صفحه براي دوستان
بشتابید...ثبت نام شروع شد...1392-9-16

نام آموزشگاه: نماز - مدیرآموزشگاه: خداوند بی نیاز - معاون: پیامبراعظم (صلی الله و علیه وآله) - مزایا: آرامش روحی و روانی، جلوگیری از افسردگی و ناامیدی و پریشان خاطری، سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت .... - شرایط ورود: برای پسران حداقل 15 سال و برای دختران 9 سال - یادآوری: شركت دوگروه فوق لازم و اجباری است -  مدارك مورد نیاز: آگاهی و بصیرت، عشق و علاقه، صبر و استقامت ..... هرچه تعدادبیشتر منفعت هم زیادتر «نماز جماعت»

نماز جماعت

غیر از آثار فردی و اجتماعی نماز جماعت (كه به آنها اشاره خواهدشد) پاداش‌های عظیمی برای آن بیان شده كه در اینجا به بعضی ازروایات، اشاره می‌شود. از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نقل شده كه: «من سمع النداء فلم یجبه من غیرعلة فلا صلاة له‏» (1) نماز كسی كه صدای اذان را بشنود و بی دلیل، در نماز جماعت‌مسلمانان شركت نكند، ارزشی ندارد.

در حدیث، تحقیر نماز جماعت، به منزله تحقیر خداوند بشمار آمده‌است: «من حقره فانما یحقر الله‏» (2) شركت دائم در نماز جماعت، انسان را از منافق شدن بیمه می‌كند. (3) و برای هر گامی كه به سوی نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب ‌و حسنه در نظر گرفته شده است. (4)

همین كه كسی برای شركت در نماز جماعت از منزل خارج‌می‌شود، یا در مسجد، در انتظار نماز جماعت ‌به سر می‌برد پاداش كسی ‌را دارد كه در این مدت، به نماز مشغول بوده است. (5)

تعداد حاضران در نماز جماعت، هر چه بیشتر باشد، پاداش آن بیشتراست. این كلام رسول خداست كه فرمود: «ما كثر فهو احب الى الله‏» (6)

حدیث جالبی در بیان فضیلت نماز جماعت است كه قسمتی از آن‌در رساله‌های عملیه هم ذكر شده است. ترجمه تمام حدیث چنین است:

اگر اقتدا كننده 1 نفر باشد، پاداش 150 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا كننده 2 نفر باشد، پاداش 600 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا كننده 3 نفر باشد، پاداش 1200 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا كننده 4 نفر باشد، پاداش 2400 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا كننده 5 نفر باشد، پاداش 4800 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا كننده 6 نفر باشد، پاداش 9600 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا كننده 7 نفر باشد، پاداش 19200 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا كننده 8 نفر باشد،پاداش 36400 نماز داده می‌شود.

اگر اقتدا كنندگان و امام جماعت به 10 نفر رسیدند، پاداش72800 نماز دارد.

ولی، همین كه عدد افراد از ده نفر گذشت، حساب آنرا جز خداكسی نمی‌داند. (7)

در حدیث دیگر است: هر كه نماز جماعت را دوست ‌بدارد، خدا و فرشتگان او را دوست می‌دارند. (8)

در زمان پیامبر (صلی الله و علیه وآله) هرگاه افراد نماز جماعت كم می‌شدند، آن حضرت به جستجو و تفقد از افراد می‌پرداخت و می‌فرمود: شركت درنماز صبح و عشاء، بر منافقان از هر چیز سنگین‌تر است. (9)
هركسی می تواند با كمك به فقیران و ضعیفان و یتیمان یا باساختن مدرسه و مسجد و كارگاه و آزمایشگاه و كتابخانه و یا ازدواج و اشتغال جوانان با دادن صدقه ای دین خودرا نسبت به آموزشگاه ادا نماید

 قرآن نیز، از اوصاف منافقان، بی حالی و كسالت هنگام نماز را بیان كرده است. (10) چرا كه سحر خیزی و حضور در جماعت مسلمین، آن هم ازراه‌های دور و در گرما و سرما، نشانه صداقت در ایمان و عشق نمازگزاراست.

حضور در نماز جماعت، خاص یك منطقه نیست. انسان در هر جا كه باشد، خوب است ‌به فكر نماز جماعت و حضور در آن و تشویق‌دیگران باشد.

رسول خدا (صلی الله و علیه) درباره اهمیت جماعت، فرمود:

«صلاة الرجل فى جماعة خیر من صلاته فى بیته اربعین‏سنة.قیل:یا رسول الله!صلاة یوم؟ فقال(صلی الله و علیه وآله):صلاة‏واحدة‏» (11) یك نماز با جماعت، بهتر از چهل سال نماز فرادی در خانه‌است. پرسیدند: آیا یك روز نماز؟ فرمود: بلكه یك نماز.

و می‌فرمود: صف‌های نماز جماعت، همانند صف‌های فرشتگان درآسمان چهارم است. (12)

اولین نماز جماعتی هم كه بر پا شد، به امامت رسول خدا و شركت‌ حضرت علی (علیه السلام) و جعفر طیار (برادر حضرت علی (علیه السلام)) بود. همین كه ‌ابوطالب، فرزندش علی (علیه السلام) را دید كه به پیامبر اقتدا كرده، به فرزند دیگرش جعفر گفت: تو نیز به پیامبر اكرم اقتدا كن و این جماعت دو سه‌نفری، پس از نزول آیه «فاصدع بما تۆمر» بود، كه فرمان به علنی ساختن ‌دعوت و تبلیغ می‌داد.
نماز

شركت كنندگان:

باید به خدا تعهد بسپارند تا مادامی كه زنده اند دستورات مدیر و معاون آموزشگاه را اطاعت كنند تا ازعهده امتحانات مربوطه برآیند، افرادی كه ازعهده امتحانات سرافراز بیرون آیند «دانشنامه تقوا» و بلیط مسافرت و اقامت دائمی به خوش آب و هواترین نقطه هستی (بهشت) دریافت می نمایند.

توجه:

برای سنین كمتراز 9 و 15 سال كلاس های تقویتی، كودكستانی و پیش دبستانی و مستمع آزاد دایر است.

شهریه:

شهریه آموزشگاه به دلخواه می باشد هر كسی می تواند با كمك به فقیران و ضعیفان و یتیمان یا باساختن مدرسه و مسجد و كارگاه و آزمایشگاه و كتابخانه و یا ازدواج و اشتغال جوانان با دادن صدقه ای دین خودرا نسبت به آموزشگاه ادا نماید.

یادآوری:

فراموش نكنیم كه نماز، از واجبات بسیار مهمی است كه در هیچ حال از انسان ساقط نیست، حتی در مسافرت، بیماری، میدان جنگ، در حال غرق شدن و...

این آموزشگاه به تناسب توانایی جسمی افراد (پیر، ازكارافتاده، معلول، مریض، و ....) تسهیلات و تمهیداتی درنظرگرفته تابتوانند نشسته یا خوابیده دركلاس شركت نمایند.

همچنین به مسافرین عزیز تخفیف ویژه داده می شود «نمازشكسته» «سفری خوش برای شما آرزومندیم».
این آموزشگاه به تناسب توانایی جسمی افراد (پیر، ازكارافتاده، معلول، مریض، و ....) تسهیلات و تمهیداتی درنظرگرفته تابتوانند نشسته یا خوابیده دركلاس شركت نمایند

شرایط نماز قصر

مسافر، در مدت مسافرت و در راه، با هشت ‌شرط، نمازهای چهار ركعتی خود را باید شكسته و قصر (دو ركعت) بجا آورد:

شرط اول: آنكه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.

شرط دوم: آنكه از اول مسافرت، قصد هشت فرسخ را داشته باشد.

شرط سوم: آنكه در بین راه، از قصد خود بر نگردد.

شرط چهارم: آنكه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ، از وطن‌خود بگذرد، یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند.

شرط پنجم: آنكه برای كار حرام سفر نكند و سفرش، سفر معصیت‌ نباشد.

شرط ششم: آنكه از صحرانشینان بیابان گرد نباشد.

شرط هفتم: آنكه شغل او مسافرت نباشد.

شرط هشتم: آنكه به حد ترخص برسد.

زمان و ساعت كلاس درس:

صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء تا حداكثر نیم ساعت بعداز اذان، برای كسانی كه موفق به شركت در زمان دقیق نیستند وقت جبران درنظرگرفته شده، صبح تاطلوع آفتاب، ظهر و عصر تا غروب آفتاب، و مغرب و عشاء تانیمه شب.

مكان

كلاس باید تمیز باشد و غصبی نباشد.

كلاس های فوق العاده برای عارفان و بیداران و شب زنده داران دایراست (نیمه شب تا اذان صبح، نمازشب).

اگر امكان شركت دركلاس های فوق العاده را نداشتید بدانید كه مشاورآموزشگاه مولا علی (علیه السلام) فرموده درهیچ واجبی كوتاهی نباید و درهیچ مستحبی سختگیری نشاید.

پس دركلاس های واجب و ضروری شركت كنید و مطمئن باشید چنانچه شیفته و شیدا شدید و شركت نمودید ، همیشه شاد و خوشحال و جاودان و سرافراز و سربلند هستید. پس بشتابید.

 

پی نوشت ها:

1- وسائل، ج 5 ص 375، كنز العمال، ج 8 حدیث 22799.

2- من لا یحضره الفقیه، ج 1 ص 377.

3- مستدرك الوسائل، ج 1 ص 488.

4- كنز العمال، ج 8 حدیث 22815 از پیامبر اسلام (صلی الله و علیه وآله).

5- كنزالعمال، ج 8 حدیث 22818 و 22827.

6- كنزالعمال، ج 8 ص 258.

7- مستدرك الوسائل، ج 1 ص 487، رساله حضرت امام، مسئله 1400.

8- مستدرك الوسائل، ج 1 ص 488.

9- كنزالعمال، ج 8 ص 256.

10- و اذا قاموا الی الصلوة قاموا كسالی (نساء، آیه 142).

11- مستدرك الوسائل، ج 1 ص 488.
12- مستدرك الوسائل، ج 1 ،ص 689، وسائل، ج 5 ص 373. *سوره حجر-94

منبع: تبیان

عناوین
  صفحه اولاخبار استانهادرباره مانماز در آیات و روایات درباره‌ی نماز بیشتر بدانیممقالاتنشانی دفاتر استانیآموزش نمازپرسش و پاسخ نمازاخبارفراخوان و مسابقاتبولتن خبری نمازفراخوان جذب مشمول امریهکتابخانهگالريدفتر ميهمانانتماس با ماجستجومدیریت
قسمت اداری
نام کاربري :
رمز عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده ايد؟

خبرنامه
  
اشتراک قطع اشتراک
 RSS